Certifikát

Zelený Certifikát

Tento certifikát potvrzuje, že spoločnosť VapeShopOnline.sk úspešne splnila všetky kritériá a požiadavky na získanie Zeleného Certifikátu od spoločnosti SEWA, a.s. za vynikajúce environmentálne iniciatívy a udržateľné podnikanie.

Spoločnosť VapeShopOnline.sk prejavila svoj záväzok k ochrane životného prostredia prostredníctvom implementácie opatrení na zníženie svojej uhlíkovej stopy, obmedzenie využívania neobnoviteľných zdrojov, a podporu obnoviteľných energií. Ich systematické úsilie a angažovanosť v otázkach ochrany životného prostredia je príkladom pre ďalšie organizácie a podniky.

Tento certifikát je udelený so znalosťou, že spoločnosť VapeShopOnline.sk je lídrom v zodpovednom a udržateľnom podnikaní, a veríme, že ich úsilie prinesie pozitívne zmeny nielen v ich vlastnom podnikaní, ale aj vo svete.

[/vc_column_inner]